Mål 4

24-01-2019

Bornholm kører grønt på land​

Biler, busser, traktorer, lastbiler og motorcykler står for den største del af vores CO2-udslip. Én af løsningerne er flere elbiler, el-motorcykler, brintbiler, gasbusser og -lastbiler på de bornholmske veje. Der er samtidig et stort potentiale i at modne den teknologi, som i dag findes til intelligent samkørsel - f.eks. via et samarbejde mellem det private og de offentlige transportsystemer.


Bornholm med i to projekter om elbiler

Bornholm tester ny teknologi

I marts 2017 begyndte et nyt energi-projekt i samarbejde mellem Bornholms Energi og Forsyning, DTU, bilproducenten Nissan og den belgiske teknologivirksomhed Nuvee. Kommunen har indkøbt tyve af de i alt 25 elbiler og støtter på den måde projektet. Bilerne kører med batterier, der har forbindelse til el-nettet og både tager og giver energi tilbage til nettet. Det er den sidste nye teknologi inden for elbiler, der skal testes, den såkaldte Vehicle to Grid-teknologi (V2G) eller på dansk "bil til net".

Projektet skal simulere, hvordan det kommer til at virke, når mange tusind biler i fremtiden bliver forbundet direkte til el-nettet. Det skal også undersøge, hvordan man kan udnytte batterierne i bilerne bedre, så de ikke bare lader op fra el-nettet, men også leverer energi tilbage. Det kan vise sig at blive en stor fordel, både for miljøet og pengepungen. 

Læs mere om projektet her
Du kan også læse den engelske udgave her 


Nye superladere til elbiler på Bornholm

Bornholm er også med i et EU-projekt under programmet South Baltic, som finansierer projekter i det sydlige østersøområde. Kommunen har netop fået bevilget 1,2 mio. kroner til at forbedre forholdene for elbiler i regionen i samarbejde med partnere fra Sverige, Tyskland og Polen. I den bornholmske del af projektet, skal der installeres flere superladere centrale steder på øen, hvor elbilerne kan lades op på 15-25 minutter afhængigt af, hvor godt bilens batteri er.

Ved at sætte superladerne på offentlige pladser kan både private, virksomheder, det offentlige, turister og pendlere få en hurtig opladning, der garanterer, at elbilen er klar til at køre i flere timer bagefter. Den hurtige opladning er vigtig, hvis elbiler skal blive mere udbredte og et rigtig godt alternativ til benzin- og dieselbiler.