Energi

25-04-2019

CO2 neutral i 2025​

På Bornholm har vi en 100% grøn produktion af strøm, når vi er i normaldrift. Vores produktion er baseret på det man kalder et energimix af vedvarende energikilder: vind, sol, biogas og biomasse.

Vi producerer i dag ca. 70% af den strøm vi forbruger - resten køber vi fra Sverige via søkabel.

Når søkablet er ude af drift er vi nødt til at skifte til ’nøddrift’, som er baseret på diesel. 
Vi er afhængig af dielsel-løsningnen, fordi man teknologisk set endnu ikke har løst udfordringen ved at lagre energi til senere brug. 

Flere forskningsprojekter på Bornholm har netop forkus på at finde løsninger på, hvordan man i fremtiden kan lagre den vedvarende energi. 
Og dermed på sigt gøre os helt uafhængige af fossile brændstoffer.


Bornholm - den ideele test-ø

Bornholm skal i år 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi og Bornholm er et oplagt valg som test-ø fordi:

Tæt på 100% af den el, som produceres på Bornholm og 60% af den el der bliver brugt, kommer fra lokal vind, sol og biomasse.

Tæt på 100% af den fjernvarme som produceres på Bornholm kommer fra biomasse og ca. 75% af biomassen produceres på Bornholm.

Den store andel af vedvarende energi i el-nettet gør Bornholm til unik test-facilitet for fremtidens intelligente el-net, SmartGrid.

På Bornholm kan vi på grund af beliggenheden isolere el-forsyningen fra andre el-net, hvilket giver et mere præcist datagrundlag.

Bornholm udgør desuden ca. 1% af Danmark og 0,2‰ af Europa, hvilket gør det let at sammenligne data.

Derudover er Bornholm et komplet ”mini-samfund” med hospital, skoler, huse, arbejdspladser, familier, etc. Derfor er det attraktivt at lave fuldskala-forsøg på øen.

Der er bred politisk opbakning til at Bornholm skal være med helt fremme og være prototypen på fremtidens energisystem. 

BEOF

BEOF - Bornholms Energi & Forsyning er ejet af Bornholms Regionskommune og dermed af bornholmerne. BEOF leverer el, vand, varme og håndterer spildevand. 

BEOF sælger el til private og erhvervskunder - både på Bornholm og i resten af Danmark. Mere end 3.500 kunder uden for øen har valgt Bornholms Energi & Forsyning som leverandør.


BEOF producerer og leverer varme til 6.000 bornholmske husstande og virksomheder samt vand til 12.000 bornholmske husstande og virksomheder. 

BEOF håndterer al spildevand på Bornholm - og sørger for tømning af septiktanke med videre.