Ressourcer

25-04-2019

Affald er i dag en ressource

Bornholm bliver verdens første industrialiserede samfund, der slukker forbrændingsovnen og overgår 100 procent til genbrug og genanvendelse af affald. 

Borgere, erhvervsliv og turister på Solskinsøen skal over de næste år skrue voldsomt op for sortering af affald. 

Det er målet, at alt bornholmsk affald i 2032 enten genbruges eller genanvendes. 

Med den ambitiøse vision ”Bornholm viser vej vil BOFA sammen med brugere og affaldsbranchen udvikle metoder, der optimerer håndteringen og øger sorteringen af mange nye affaldstyper.


BOFA

Bornholms Affaldsbehandling, BOFA, behandler og genanvedner langt det meste affald på Bornholm. 
I AFFALDSTÅRNET underviser BOFA årligt omking 3000 skolelever og andre besøgende i god affaldshåndtering og bæredygtig adfærd. 

Læs mere om Affaldstårnet

BOFA har også RESSOURCELAB BORNHOLM, der er et udviklingssamarbejde med Aalborg Universitet. Ressourcelab Bornholm er med til at omstille Bornholm til en cirkulær økonomi gennem udvikling af innovative ressourcer og bæredygtige løsninger.

Læs mere om BOFA's indsatser for en bæredygtig fremtid