Mål 3

24-01-2019
Bornholm vil til enhver tid være et forbillede som et klimavenligt samfund

Store dele af vores energiforbrug kommer i dag fra C02-neutrale og bæredygtige kilder - og Bornholm fungerer i dag som det gode eksempel i forhold til den globale klimadagsorden. Den position skal fastholdes og udbygges - ultimativt skal vi gå så langt som at binde mere CO2, end vi forbruger.


Målsætninger
2025: Bornholm er et C02-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi. Bornholm har gennemført store reduktioner CO2-udledningen i de forskellige samfundssektorer.
 
Mod 2035 arbejder vi hen imod et nuludledningssamfund, hvor vi fortsætter med at reducere udslippet af C02, for at fastholde Bornholms position som forbillede - og bruge målsætningen som en løftestang til at skabe innovation og udvikling på Bornholm.
 
I 2032 er der ikke længere noget affald på Bornholm – alt, hvad der bliver smidt ud, er ressourcer, der kan recirkuleres til gavn for hele samfundet.