Strategi: Klog og bæredygtig udnyttelse af ressourcer

 
På Bornholm vil vi i 2025 være et bæredygtigt, CO2-neutralt øsamfund - fordi vi tror på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om klogt og bæredygtigt at udnytte og værne om vores fælles ressourcer.

Og hvordan gør man så det?

 

Her på Bright Green Islands kontaktpunkt arbejder vi med at drive Bornholms udvikling i en stadig mere grøn og bæredygtig retning på mange niveauer, bl.a. ved konkret at fortælle om de mange tiltag, der allerede underbygger vores identitet som klog, grøn ø.

 

Vi tager ansvar 

Visionen om Bright Green Island er nemlig funderet i ønsket om et helt og levende samfund, der tager ansvar for egen eksistens - både i et lokalt og globalt perspektiv - hvor Bornholm forbliver rammen om et godt liv i dag.

 

Men vi har også fokus på fremtiden og på at videregive en bæredygtig ø til de kommende generationer, bl.a. funderet i udvikling af løsninger, der også svarer til morgendagens behov for bæredygtige livsstil, infrastruktur mm.

 

2017: Nye mål og initiativer
I år etablerer vi et bredt samarbejde på tværs af øen, formulere nye mål og igangsætter initiativer i denne tværgående udvikling, der skal bringe os nærmere målet - vi skal formulere en fælles handlingsplan for de kommende år, som udmøntes i konkrete målepunkter.

 

Hele Bornholm er med
Alle er vigtige at have med ombord i arbejdet med og udviklingen af Bright Green Island. Vi tror på, at hvis vi samarbejder på tværs af kommune, erhvervsliv, foreninger og bornholmske familier, så kan vi hurtigere nå langt.

 

Et bæredygtigt fællesskab kræver samarbejde og fælles visionære tiltag for at komme tættere på målet om at blive et 100 % bæredygtigt samfund.