Grønt Byggeri har skabt omsætning for 23 mio. kr.

 
Halvdelen af alle, der har fået en gratis og uvildig energivejledning har efterfølgende gennemført en energirenovering. Gennemsnitsprisen for energirenoveringerne var 107.000 kr.

Energivejledningerne i Business Center Bornholms projekt Grønt Byggeri er nu blevet grundigt evalueret. LB Analyse, der har været ekstern evaluator, har spurgt husejerne, hvad de har sat i gang af renoveringstiltag som følge af den energivejledning de har fået.

Energivejledningerne har været betalt som en del af projekt Grønt byggeri og er udført at Energitjenesten og Steenbergs Tegnestue. Undersøgelsen har ført til følgende hovedresultater:

• Energivejledninger fører til energirigtige renoveringer. Halvdelen af alle vejledte har igangsat en efterfølgende energirigtig renovering for i gns. 107.000 kr.

• Yderligere knapt 2/3 (125/196) af alle adspurgte overvejer yderligere energirenovering. • Ingen nævner manglende finansieringsmulighed som årsag til ikke at være gået i gang. • Der bruges håndværkere ved næsten alle renoveringer.

• Ved valg af håndværker lægges størst vægt på forhåndskendskab, lokal forankring og pris. 29 % svarer at den grønne liste også har haft betydning for valget af håndværker. • Kun 14 % af de adspurgte overvejer slet ikke at gå i gang .

• 7 % af de der ikke igangsætter en energirigtig renovering, nævner i kommentarerne til undersøgelsen, at energivejlederen ved gennemgangen af huset ikke fandt, at der var energibesparende tiltag af igangsætte.

Det er altid en målsætning for Business Center Bornholm at gøre det der virker i projekter levedygtigt uden projektmidler. Og i Grønt Byggeri er gevinsterne så store, at det ville være en skam, hvis vejledningerne bare hører op.

Fra evalueringen ved vi, at projektet til dato har skabt kr. 23.272.500 i øget omsætning. Så nu hvor vi ved, at det virker, arbejder vi de sidste måneder af projektet på at skabe tilslutning til en permanent ordning hos alle dem, der har fordel af at husejere renoverer deres huse.

Det ville være bekosteligt for én enkelt aktør at skulle betale alene, men heldigvis er der så mange, der har gevinst af energirigtig renoveringer, at det bør være muligt at finde fælles finansiering af en permanent ordning.

Med erfaringerne i projektet er man nået frem til en ordning, hvor man ved at investere knapt kr. 3000 ind i den ene ende til vejledning - får mindst kr. 53.500 ud i den anden ende i efterspørgsel. 48 ud af 52 virksomheder vi har holdt møder med, mener det er vigtigt at fortsætte med en uvildig ordning og er åbne overfor at være med til at betale til en permanent ordning. En Bedre Bolig Bornholm ordning.


Meget peger på, at en sådan ordning vil bo bedst hos Bornholms Regionskommune eller et af forsyningsselskaberne. Og der er nedsat en arbejdsgruppe med BRK, Dansk Byggeri, Tekniq, Bornholms Forsyning og Østkraft som skal finde fælles finansiering.

Derudover skal vi mødes med beslutningstagere hos øens banker og virksomheder - alle dem som har en økonomisk eller samfundsmæssig gevinst ved, at husejere renoverer deres huse energirigtigt. At projektet slutter i år passer rigtig fint med, at Energistyrelsen går ud nationalt med Bedre Bolig ordningen.

Bedre Bolig går i luften med landsdækkende kampagner henover efteråret, men desværre følger der ikke penge med til finansiering af ordningens energivejledninger. Det må man klare lokalt ude i de enkelte kommuner. Lykkedes det at finde en fælles finansiering her på øen, har Bedre Bolig Bornholm rigtige gode fremtidsudsigter ift. at skabe den efterspørgsel og de arbejdspladser, som projekt Grønt Byggeri hidtil har vist er mulige. 

Projekt Grønt Byggeri består af et partnerskab mellem Business Center Bornholm, 3F, Bornholms Akademi, Bornholms Forsyning, Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Dansk Byggeri, Dansk Metal, Dansk Smedemesterforening, Energitjenesten Bornholm, Jobcenter Bornholm, LO, Tekniq, Teknologisk Institut/Videncenter for energibesparelser i bygninger, VIA University College og Østkraft. Udover partnerfinansiering er projektet finansieret af De Europæiske Strukturfonde og Fornyelsesfonden.

Kontaktperson: Camilla Sandfeld 30702034 eller mail: cs@bornholm.biz

af / 29.10.2014