Invitation til workshop: Er din virksomhed opdateret på de nye krav til fremtidens produkter?

 
Teknologisk Institut og Innovationsnetværket for Produktion inviterer til kick-off workshop om Upgradia - livslang produktopgradering – hvor du lærer, hvordan din virksomhed kan udvikle produkter baseret på højere produktkvalitet, lang levetid og løbende tilføjelse af ny funktionalitet.

Upgradia er et hastigt voksende udviklingsparadigme, som stiller nye krav til fremtidens produkter - men
som samtidig skaber helt nye forretningsmuligheder.

Derfor er du inviteret med til denne workshop, hvor vi  stiller skarpt på de nye udfordringer, forretningsmuligheder og perspektiver, som Upgradia medfører.

Workshoppen er for alle virksomheder, der leverer et fysisk produkt, der potentielt kan blive længere på
markedet, end det er i dag.

Hvad får du ud af at deltage?
På workshoppen får du indsigt i, hvilke nye forretningsmuligheder, der ligger i Upgradia, hvordan du
udvikler disse, og hvad det kræver både teknisk og procesmæssigt at komme i gang.

Herudover får du mulighed for at biddrage til retningen på vores videre arbejde med Upgradia samt deltage i det videre projektforløb som case-virksomhed med nye forretningsmuligheder i sigte

Hvor og hvornår?
Workshoppen foregår den 12. november kl. 14:30-17:30 på Teknologisk Institut i Taastrup. Deltagelse ergratis, men tilmelding er nødvendig. Læs mere og tilmeld dig her: www.teknologisk.dk/k45024 

Vi glæder os til at se dig.Baggrunden for workshoppen
Baggrunden for Upgradia-trenden ligger i forbrugernes nye forbrugsmønstre:
 Forbrugerne har en umættelig tørst efter nye produkter, nye services, nye oplevelser m.m.
 Forbrugerne ønsker mere produkt for mindre penge og med mindre miljøbelastning
 Forbrugerne ønsker mere personlighed bag produkter og services - og de ønsker måske endda selv
at bidrage til at bringe et produkt til markedet

Disse ændringer medfører nye forretningsmuligheder for virksomheder baseret på højere produktkvalitet, lang levetid og løbende tilføjelse af ny funktionalitet til eksisterende produkter.
Upgradia er i bund og grund lige så simpelt, som det er udfordrende.

Det nye udviklingsparadigme går ud på, at en virksomheds produkter, produktion, forretningsmodeller og forretningsprocesser tilpasses til løbende opgradering af produktporteføljen - i stedet for den nuværende model, hvor produkter udskiftes, så snart de er forældede.

Teknologisk Institut og Innovationsnetværket for Produktion ønsker at bringe Danmark i front på udviklingen af Upgradia-baserede forretningsmodeller og produkter. Og vi vil rigtig gerne have dit biddrag til at bane vejen herfor.

Læs mere om Upgradia her: www.teknologisk.dk/35421

For yderligere information, kontakt Ole Kjeldal Jensen: okj@teknologisk.dk, tlf.: 7220 1755.

af / 22.10.2014