Bornholm på forkant med klimatilpasning

 
Klimaforandringerne giver store udfordringer med mere ekstremt vejr, herunder periodevise store og voldsomme regnskyl. Men en tredjedel af kommunerne halter bagud, viser en opgørelse fra Miljøministeriet. Men ikke Bornholm.

Inden udgangen af 2013 skal alle kommunerne være klar til at sende en klimatilpasningsplan i høring, men 38 kommuner når det ikke, viser ny opgørelse fra Miljøministeriet.

Kun 14 planer har indtil videre været i høring, skriver Ingeniøren.dk

Kommunerne har ansvaret for at planlægge og bygge den infrastruktur, der skal til for at håndtere det fremtidens ekstreme vejr. Dog har der under Miljøministeriet været nedsat et rejsehold, som har vejledt kommunerne i at samarbejde og udarbejde handlingsplanerne.

På Bornholm var man hurtigt ude af starthullerne.

Allerede i marts 2012 blev der afholdt en lokal klimakonference - og efterfølgende har der været god gang i processen. På Bornholm har man valgt at bygge klimatilpasningsplanerne ind i selve kommuneplanen. Klimatilpasningsplanerne har været til høring  - og i begyndelsen af 2014 vil der blive afholdt en række borgermøder.

 

af Michael Berg Laresn / 16.12.2013