Grønt Byggeri slår nu turboen til

 
- og gennemfører 300 energivejledninger hen over sommeren...

Mange ting er faldet i hak. Og samtidig har det aldrig været nemmere for husejerne at energirenovere deres huse. Derfor sender projekt Grønt Byggeri hele syv energivejledere rundt på øen. Målet er at gennemføre 300 energivejledninger inden sommeren er slut.

De 300 bornholmske husejere, der har bestilt en gratis og uvildig energivejledning, har måttet vente lidt, fortæller projektchef i Grønt Byggeri, Camilla Sandfeld:

- Vi ville gerne have både DiBas energilån og håndværkerfradraget helt på plads, inden vi gik ud og gennemførte energivejledningerne. Samtidig har vi måttet vente lidt på at få energivejledere nok, men nu har vi lånt fire styk i Energitjenestens nationale netværk - og de vil sammen med lokale energivejledere fra Steenbergs Tegnestue og Energitjenesten Bornholm være 'on the road' de næste seks uger.

Det har aldrig været nemmere
- Jeg er ikke i tvivl om, at en stor del af energivejledningerne vil resultere i, at de bornholmske husejere går i gang med at energirenovere deres huse. Og dermed skabe aktivitet i håndværkerbranchen. For det har aldrig været nemmere, forklarer Camilla Sandfeld og nævner, at

• BoligJob-ordningen giver energirenoveringsprojekter et skattemæssigt fradrag på 15.000 kroner pr. person i husstanden, der er over 18 år.

• DiBa tilbyder et særligt bornholmsk energilån, hvor man kan låne op til 200.000 kroner uden at skulle stille sikkerhed i ejendommen.

• Gratis rådgivning af uvildige energivejledere skaber maksimal tryghed.

• Det er som oftest er en god forretning at energirenovere og fremtidssikre sit hus. 60 procent af de bornholmske huse har et stort potentiale, viser en undersøgelse.


• Alle øens forsyningsselskaberne yder tilskud til visse typer af energirenoveringer. Beløbet afhænger af, hvor meget energi, der spares. Typisk mellem 3 og 5.000 kroner.

• Bornholm har 146 grønne håndværkere, som taget en fire uger lang efteruddannelse i energirenovering og bæredygtigt byggeri. 25 bornholmske bygge- og anlægsfirmaer har ansat både en energivejleder og en eller flere grønne håndværkere.


Yderligere information

Projektchef Grønt Byggeri
Camilla Sandfeld
Business Center Bornholm
30 70 20 34 eller cs@bornholm.biz__________________________________________________________________________


Fakta: Stort samarbejde med forsyningsselskaberne
Projekt Grønt byggeri har siden september 2012 haft et samarbejde med Bornholms Forsyning og Østkraft, hvor forsyningssselskaberne hver gang de besøger en af deres kunder, fortæller om projekt Grønt byggeri og om muligheden for at få en gratis energivejledniing. Indtil nu er der 300 bornholmske huse der har ønsket en energivejledning.

Læs mere om projekt Grønt Byggeri på www.groentbyggeri.dk

__________________________________________________________________________


Fakta:  DiBa's energilån
Med et DiBa Energilån kan man låne op til kr. 200.000 til  energirenoveringstiltag. Lånet gives til en rente på kun 3,5 %, der kan måle sig med kreditlånenes lave rente. Lånet gives uden etableringsomkostninger og sikkerhedsstillelse - men kræver selvfølgelig almindelig kreditvurdering, og at man bliver helkunde i DiBa.

Download folder om DiBa's energilån på www.kortlink.dk/cnqv

__________________________________________________________________________


Fakta: De grønne håndværkere
25 bornholmske virksomheder har både en energivejleder og en eller flere grønne håndværkere ansat. Disse virksomheder optræder på Den grønne Liste for at skabe sikkerhed for kvalitet hos husejerne. Den grønne Liste er et værktøj, som giver de bornholmske husejere et overblik over lokale bygge- og anlægsvirksomhed, der kan udføre energirenoveringsopgaverne, så de forventede besparelser hentes hjem.

Læs mere om den grønne liste på www.groenliste.dk
Læs mere om de grønne håndværkere på www.groentbyggeri.dk

__________________________________________________________________________


Fakta:  projekt Grønt Byggeri
Projekt Grønt byggeri er sat i verden for at sætte gang i efterspørgslen efter renovering i bygge- og anlægsbranchen.

Projektet vil skabe mindst 100 nye jobs i bygge- og anlægsbranchen.

Forsyningsselskaberne vil i 2013-2014 give op mod 10.000 husejere et 'grønt prik' på skulderen og give dem et tilbud om en gratis energi-renovering.

For at kickstarte processen betaler projektet 500 uvildige energivejledninger til de huse, som vurderes at have det største energibesparelsespotentiale.

Med byggeriet af Green Solution House kommer Bornholm helt på forkant med nogle af de nyeste og mest grønne byggeteknologier. Byggeriet, der påbegyndes foråret 2013, vil kickstarte en innovativ proces, der vil skabe yderligere udvikling, bevægelse, samarbejde og læring - både i bygge- og anlægssektoren og hos den bornholmske industri.

Projektet Grønt Byggeri på Bornholm er forankret i Business Center Bornholm og er et samarbejde mellem Business Center Bornholm, Bygge- og anlægsklyngen, Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Østkraft, Bornholms Forsyning, Energitjenesten Bornholm, VIA University College/Videncenter for bæredygtigt byggeri, Teknologisk Institut/Videncenter for energibesparelser i bygninger, Bornholms Akademi, Dansk Byggeri, Tekniq, 3F, LO, Dansk Metal, Danske Smedemesterforening og Jobcenter Bornholm.

Projektet vil frem til 2014 samlet set resultere i en investering på 24 mio. kr. Projektet er blandt andet finansieret af De Europæiske Strukturfonde og Fornyelsesfonden.

__________________________________________________________________________

af Michael Berg Larsen / 10.07.2013