Bornholmske energi- og miljøselskaber vil energiudvikle Bornholm

 
Bornholmske energi- og miljøselskaber og Business Center Bornholm har indgået et foreningsbaseret samarbejde for at understøtte kommunens vision om Bright Green Island og de ambitiøse målsætninger på energiområdet der ligger heri.

Bornholm har de sidste år skabt aktiviteter, som medvirker til, at vi er langt fremme på energiområdet. Energi- og miljøselskaberne mener dog, at der et behov for yderligere at fastholde denne udvikling, samt også at skabe rammerne for at skabe vækst og udvikling med afsæt i denne førerposition.

Den nye forening hedder Energiudvikling Bornholm og har netop visionen om, igennem samarbejde, at skabe vækst og udvikling på Bornholm. Foreningens erklærede formål er, at der på Bornholm investeres, implementeres og testes nye teknologier i fuld samfundsskala i et samarbejdende energisystem.

Denne vision dækker over, at energi- og miljøselskaberne og Business Center Bornholm i samarbejde vil arbejde for at understøtte udvikling og vækst på Bornholm.
Kommunen har visioner for Bright Green Island, som foreningen gerne vil effektuere. På grundlag af disse visioner og planer på energiområdet, vil der blive udarbejdet handlingsplaner med konkrete målsætninger, som sikrer bl.a. vækst, arbejdspladser og grønne uddannelser.

Et samarbejde med perspektiv
Bornholm er en test-ø, og skal bruges til at skabe mere vækst og flere jobs, hvilket dette samarbejde er et stort skridt hen imod, ifølge den nye forening.

Energiudvikling Bornholm vil også arbejde for at bidrage til omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder, samt for at der skabes nye forretningsområder og uddannelse igennem et meget synligere Bright Green Island.

Det er meningen, at der med foreningen skabes en form for tænketank, som skal befordre, at få udnyttet den samlede viden på energiområdet, som Bornholm allerede har investeret i.
Ifølge parterne i den nye forening er der stor interesse for, hvad Bornholm gør omkring den grønne omstilling og for at fastholde denne interesse må øen forsat udvikle sig og udnytte denne position på energimarkedet til at skabe arbejdspladser på Bornholm.

 
FAKTA  | Foreningen Energiudvikling Bornholm skal virke for:

• At der i det Bornholmske energisystem kontinuerligt investeres i ny teknologi, som danner fremtidens platform for miljø og energioptimering.

• At aktiviteter, der bidrager til omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder, understøttes og implementeres.

• At der skabes vækst og arbejdspladser på Bornholm.

• At der på Bornholm tilbydes uddannelser indenfor energioptimering og udvikling.

• At der gennem foreningens virke initieres nye forretningsområder på Bornholm.

• At der understøttes aktiviteter vedrørende energirenovering og energieffektivisering samt synlig og fokuseret markedsføring af Bornholm som Bright Green Island.

• At Bright Green Islands erhvervsturisme på Bornholm understøttes - blandt andet med fokus på Energy Tours

• Foreningen Energiudvikling Bornholm består indtil videre af Business Center Bornholm, Østkraft, BOFA og Rønne Vand & Varme, som er de stiftende parter.

Ved spørgsmål kan følgende kontaktes:

Direktør for Business Center Bornholm, Fredrik Romberg

Formand for Østkraft, Knud Andersen

Formand for RVV, Ingolf Lindholm

Formand for BOFA, Steen Colberg Jensen
 
Pressemeddelelse
07.06.13
af / 5.06.2013