ErhvervsPhD skal forske i bornholmsk bæredygtighed

 
Karina Vissonova bliver den første ErhvervsPhD, der tilknyttes en virksomhed på Bornholm. Hun skal forske i udvikling af bæredygtige produkter og vil have særligt fokus på det kommende konference- og videnscenter, Green Solution House.

Hvilke faktorer skal tænkes ind, og hvilke processer er mest frugtbare, når virksomheder sætter sig for at designe nye, bæredygtige produkter?

Disse spørgsmål vil Karina Vissonova bruge de næste tre år på at søge efter svarene på. Hendes eftersøgning vil primært foregå på Bornholm og være centreret omkring etableringen af det bæredygtige konference- og videnscenter, Green Solution House, som skal opføres i tilknytning til Hotel Ryttergården i udkanten af Rønne. Også en håndfuld øvrige bornholmske virksomheder vil blive inddraget.

 
Green Solution House-projektet er meget interessant, fordi det er et af de første byggerier af sin art i verden, der bygger på Vugge til Vugge-principperne for bæredygtighed. Det er meget ambitiøst, fordi byggeri i dag er meget ressourcekrævende og overordnet set baserer sig på teknologier, som trænger til en opdatering.
 Karina Vissonova skal på baggrund af et samarbejde mellem Business Center Bornholm og Kunstakademiets Designskole udarbejde en såkaldt ErhvervPhD med titlen'The Culture of Making Things'. Hun bliver ansat på businesscenteret og er samtidig indskrevet på designskolen og kommer til at dele sin arbejdstid mellem de to parter. 


Det er første gang nogensinde, at en bornholmsk virksomhed får tilknyttet en ErhvervsPhD-kandidat. Projektet er kun muligt, fordi Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer og Bornholms Brand A.m.b.a. støtter økonomisk.   

Tiltrukket af Green Solution House

Karina Vissonova, 37 år og oprindeligt fra Letland, forklarer, at det var planerne om etablering af Green Solution House, der for et års tid siden fik Bornholm til at springe i øjnene som en oplagt ramme for forskning i bæredygtig industriel udvikling.

- Green Solution House-projektet er meget interessant, fordi det er et af de første byggerier af sin art i verden, der bygger på Vugge til Vugge-principperne for bæredygtighed. Det er meget ambitiøst, fordi byggeri i dag er meget ressourcekrævende og overordnet set baserer sig på teknologier, som trænger til en opdatering. Hvis det kan lade sig gøre at udvikle nye og bæredygtige metoder og materialer i forbindelse med projektet, vil det have stor betydning, siger hun.

På grund af fokuseringen på Green Solution House har Business Center Bornholm bedt projektets chef, Trine Richter, om at fungere som Karina Vissonovas vejleder.

Trine Richter glæder sig over, at projektet bliver genstand for forskning på et højt niveau. Hun påpeger, at Karina Vissonova har en imponerende uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund - hun har blandt andet stået i spidsen for en række innovationsforløb i Velux. 

- Det er med til at løfte hele projektet op på et højere niveau. Det understreger, at Green Solution House er med allerforrest i feltet, når det handler om bæredygtigt byggeri, siger Trine Richter.

I forbindelse med sin forskning skal Karina Vissonova desuden gennemføre innovationsforløb i en række øvrige bornholmske virksomheder. 

- Jeg skal hjælpe dem med at udvikle nye bæredygtige produkter og ydelser. De skal selv komme frem til idéerne - det er jo dem, der kender deres marked og deres business - men jeg kan bidrage med nogle nye metoder, som vil fremme processen og inspirere dem til at tænke i nye baner, siger Karina Vissonova.

Som led i sin forskning skal hun endvidere undersøge, hvilken værdi den bornholmske Bright Green Island-vision har for de lokale virksomheders gennemslagskraft uden for øen.

Design som vej til vækst

Forskningsleder på Kunstakademiets Designskole, der er del af Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Troels Degn Johansson forklarer, at skolen er gået ind i samarbejdet med Business Center Bornholm og Karina Vissonova, fordi projektet rummer flere interessante vinkler.

- Som samfund har vi brug for, at vores virksomheder går foran og udvikler nye produkter, som kan afsættes i resten af verden. Samtidig har vi brug for, at vi forvalter vores knappe ressourcer bedre. Dette projekt tager fat på begge aspekter, siger han.

- Samtidig er vi meget optagede af, hvordan design kan være med til at skabe fornyet udvikling og vækst i områder som Bornholm, hvor man står med nogle særlige udfordringer. Projektet skal afprøve modeller for, hvordan man ved at inddrage design og bæredygtighed kan opnå forretningsmæssig succes og dermed nye arbejdspladser, siger Troels Degn Johansson

Et bornholmsk løft  

Leder af Bornholms Akademi, Jens Gunst, har fungeret som rådgiver for Business Center Bornholm og Trine Richter i forløbet op til ansættelsen af Karina Vissonova. Han pointerer, at projektet vil være med til at styrke hele øens grønne profil.

- For uddannelsessektoren er det at få et ErhvervsPhD-projekt til øen, noget der løfter os markant rent vidensmæssigt. Men Karina Vissonovas arbejde vil i særdeleshed løfte hele arbejdet omkring Green Solution House og den overordnede Bright Green Island-vision, siger han. 

Jens Gunst tilføjer, at han håber, at ErhvervsPhD-projektet kan medføre yderligere samarbejde mellem Kunstakademiets Designskole og Bornholm.FAKTA / ERHVERVSPHD

En ErhvervsPhD er et treårigt forskningsprojekt og forskeruddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

Projektet har et erhvervsrettet fokus. ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og uddannelsen, og deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet. 

Formålet med ErhvervsPhD-ordningen er: 

• at uddanne forskere på ph.d.-niveau med indsigt i erhvervsrettet forskning og innovation 

• at skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem et tættere samspil om forskning og innovation mellem universiteter og private virksomheder 

• at hjælpe med at sprede viden og skabe netværk mellem danske virksomheder og forskere på universiteter i Danmark og resten af verden.


 

af Ulf Førsteliin / 1.11.2012 / FOTO: 3XN