Siemens: EcoGrid rummer stort potentiale

 
- Siemens har tradition for at være med i front, når det handler om energi-automation. Derfor er det naturligt for os at være med i EcoGrid-projektet”, siger projektchef Martin Sjøberg, Siemens Danmark.

En del af det test-udstyr, som teknikere fra Østkraft i disse måneder installerer hos hundredvis af bornholmske deltagere i EcoGrid-forsøget, er udviklet af den multinationale teknologigigant Siemens. Og projektleder i Siemens A/S i Danmark, Martin Sjøberg, er overbevist om, at selskabets projektdeltagelse kan vise sig at blive særdeles værdifuld.

EcoGrid-projektet skal udvikle og afprøve det såkaldt 'intelligente el-system' - også kaldet smart grid - i praksis. Formålet er at finde en brugbar metode, der kan bevare balancen i el-systemet, når en stadig større andel af el-produktionen kommer fra vindmøller og solceller. Eller sagt med andre ord: Projektet skal vise, hvordan vi kan sikre et stabilt el-system, når produktionen bliver underlagt vejrets luner.

 
Hvis EcoGrid viser, at smart grid vitterlig er fremtiden, så vil næste skridt naturligt være, at vores smart grid-løsninger skal rulles ud på kommerciel basis i større stil.
 - Vi ser et stort potentiale i smart grid. Det er en løsning på de udfordringer, vi vil møde, når der kommer mere vedvarende energi i el-nettet, som vi i Siemens har meget stor fokus på. Vi har tradition for at være med i front, når det handler om energi-automation. Derfor er det naturligt for os at være med i EcoGrid-projektet, siger Martin Sjøberg.


- Hvis EcoGrid viser, at smart grid vitterlig er fremtiden, så vil næste skridt naturligt være, at vores smart grid-løsninger skal rulles ud på kommerciel basis i større stil. Det kan åbne store forretningsmæssige muligheder - ikke bare for Siemens, men også for en række af de mange danske små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi, siger Martin Sjøberg.

Siemens er en af verdens største udbydere af grønne teknologier. Produkter og løsninger fra selskabets miljøportefølje tegner sig allerede for betydeligt mere end en tredjedel af Siemens samlede omsætning. I 2011, genererede Siemens-koncernen 360.000 medarbejdere indtægter på 74 mia. euro og skabte et resultat på 7 mia. euro. I Danmark har Siemens 7.000 medarbejdere: Siemens A/S beskæftiger 1.600 af disse, mens Siemens Wind Power A/S har over 5000 medarbejder i landet. 

Ud over Siemens leverer bl.a. IBM teknisk udstyr til EcoGrid-projektet.

 


 

ECOGRID-DELTAGERNE STRØMMER IND

I alt 1900 husstande og 100 virksomheder skal deltage i EcoGrid-forsøget. Midt i denne november var i alt 1065 af disse fundet. 

- Det er præcis på linje med den plan, vi har lagt. I de kommende måneder øger vi indsatsen - især for at rekruttere flere husstande med el-varme - og i løbet af foråret forventer vi at nå op på 2000 deltagere i alt. Det er ret imponerende, at så mange vil deltage", siger projektleder Maja Bendtsen, Østkraft. 

Ecogrid-projektet har et samlet budget på 200 millioner kr. og forventes at danne skole for, hvordan fremtidens el-systemer i hele verden kommer til at fungere.  EcoGrid inddrager slutbrugeren direkte i el-markedet, så han - enten automatisk eller manuelt - øger eller sænker sit forbrug afhængig af prisen på el, der går op og ned i takt med produktionen og forbruget. 

Forsøget på Bornholm løber frem til efteråret 2014. Den endelige slutrapport for EcoGrid-forsøget skal ligge klar i foråret 2015.

På hjemmesiden EcoGridBornholm.dk kan du læse de nyeste informationer om projektet samt finde tilmeldingsskemaet.


 

 

af Ulf Førsteliin / 2.11.2012