01-06-2017
_TOF8540 copy.jpg

Kontaktpunktet er den fælles indgang til Bright Green Island

Kontakt os, hvis du har  brug for viden om øens arbejde med bæredygtig udvikling, særlige initiativer eller andet. Vi ved en del, og ellers kan vi forhåbentlig guide dig videre til nogen der ved mere.

Kontaktpunktet er øens koordinerende led i forhold til Bright Green Island strategien. I 2017 har vi fokus på en ø-dækkende proces for at udvikle og styrke strategien, så i højere grad inddrager hele det bornholmske samfund, både erhvervsliv, kommune og civilsamfund. 
 

I det daglige udgøres kontaktpunktet af

Lena Schenk, koordinator, 

lena.schenk@brk.dk, t: 5692 1316

Generelle henvendelser: bgi@brk.dk

Adresse

Bright Green Island kontaktpunkt

Vibegårdsvej 2

3700 Rønne

 

Bright Green Island kontaktpunkt er organisatorisk placeret i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Bornholms Regionskommune. 

Bright Green Island strategien bliver til i samarbejde med en række interessenter. Herunder særligt Bornholms Energi og Forsyning og BOFA, samt en række erhvervs- og civilsamfundsorganisationer.

 

Bright Green Island Forum

Bright Green Island Forum er et nyligt etableret netværk, der mødes 3-4 gange om året og sikre koordinering, sparring og forankring af strategien og tiltag i den. I 2017 er Forummet det vigtigste forankringspunkt for udvikling af ny strategi og handlingsplan for Bright Green Island.

Bright Green Island Forum består af:

Bornholms Energi og Forsyning - https://beof.dk/
BOFA - http://bofa.dk/
Bornholms Landbrug - http://www.bornholmslandbrug.dk/
Gourmet Bornholm - http://www.smagenafdanmark.dk/dit-lokale-netvaerk/gourmet-bornholm-en-del-af-regional-madkultur-bornholm.aspx
Bornholms Miljø- & Energiforening og Energitjenesten Bornholm - http://www.energitjenestenbornholm.dk/
Gaarden Bornholms Madkulturhus - http://www.gaarden.nu/
Destination Bornholm - https://www.destinationen.dk/
LAG-Bornholm - http://www.lag-bornholm.dk/
Dansk Indust2ri Bornholm - http://di.dk/DI/Regionalt/Bornholm/Pages/Bornholm.aspx
Green Solution House - http://www.greensolutionhouse.dk/
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke - http://www.borgerforeninger.dk/
DGI Bornholm - https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-bornholm
Business Center Bornholm - http://bornholm.biz/
Center for Regional- og Turismeforskning - http://crt.dk/
Bornholms Regionskommune - http://brk.dk/