Sådan får vi det til at ske

 
Bright Green Island-visionen står på fire ben: Bæredygtig Business, Det Gode Liv, Grøn Teknologi og Naturdestination.

Vi har samlet de fire kategorier i en vifte der viser, at de både kan anskues som ét billede og fire  selvstændige områder. Når de supplerer hinanden, udgør de den samlede vision om Bright Green Island.

Inden for hver af de fire kategorier, har vi opbygget stor erfaring og know how. Den ønsker vi at dele med andre øer og regioner i verden, som har sat kursen mod en grøn og bæredygtig udvikling.

Læs mere her på siderne om de ydelser og kompetencer inden for samfunds-, kompetence- og erhvervsudvikling, som vi har opbygget gennem arbejdet med Bright Green Island.

af / 1.05.2013