Bæredygtig Ø - fuld af grøn energi

 
Bornholm går foran og skaber som øsamfund de rette rammer til den fælles rejse frem mod et CO2-neutralt øsamfund. Det betyder blandt andet, at vi høster vores energi grønt, at vi forbruger den smartest muligt – og at vi gladeligt deler vores viden med hele verden.

I 2008 vedtog Bornholms Regionskommune målsætningen om, at Bornholm i 2025 er et CO2-neutralt samfund - med et forbrug udelukkende baseret på bæredygtig og vedvarende energi. Og dén bæredygtige energiproduktion er allerede i fuld gang her på Bornholm.

 

I dag kan vi på Bornholm producere cirka halvdelen af den energi, vi forbruger, via fossilfri metoder som vind, sol og biomasse.  Resten må vi købe via søkablet til Sverige, hvor strømmet både stammer fra fossiltfrie og andre kilder.

 

Det er vores mål, at hele vores forbrug på Bornholm i 2025 skal være dækket af energi fra grønne energikilder - produceret her på Bornholm. 

  

Find eksempler på bæredygtig infrastruktur på Bornholm i menuen til venstre.

 

Følg med her på siden, hvor vi løbende opdaterer og præsenterer gode fortællinger, vigtig viden mm.

 

  
 
Vær vores ven

Vær med, mød og tal med os og andre om Bright Green Island på Facebook.

 
 
Vær med

Der er mange fordele ved at gøre din hverdag mere bæredygtig.

 
 
Grøn virksomhed

Det kan være en god forretning at gøre din virksomhed mere bæredygtig.